"Kwaliteit is geen toeval. Het is de vrucht van een intelligente en planmatige aanpak."

Alex Goeminne; Afgevaardigd bestuurder Van Houtven NV
 

Met Van Houtven wordt bouwen een stuk eenvoudiger. Wij nemen de organisatie van u over, zodat u zorgeloos kan genieten van de bouw van uw exclusieve droomhuis.
Het bouwen van een woning is een complex gebeuren. Een gestructureerde aanpak van het hele bouwproces is dan ook zeer belangrijk. Bij Van Houtven begeleiden wij u vanaf het voorontwerp tot bij de definitieve oplevering.
Tijdens de eerste gesprekken, luisteren we naar uw ideeën en wensen en overlopen samen met u alle mogelijkheden qua uitzicht, technieken en materialen. Nadien volgt een voorstudie en de opmaak van de bouwovereenkomst met gedetailleerd draaiboek.
Van bij het begin nemen wij de volledige coördinatie op ons – van planopmaak, bouwaanvraag, ruwbouw tot de afwerking – en leveren uw woning instap-klaar af.
Bij Van Houtven bouwen we volgens het traditionele principe met veel aandacht voor thermische -en akoestische isolatie, luchtdichtheid alsook voor het gebruik van duurzame en kwalitatieve materialen.
Met onze decennialange ervaring, is ons Van Houtven-team uw ideale partner voor uw exclusieve droomproject!


Bouwen volgens de BEN-normen
Ook hierin begeleiden wij u. Bij Van Houtven staat energiezuinig bouwen voorop!
Reeds vandaag richten wij ons op de Europese standaard van 2021 en realiseren meer en meer woningprojecten volgens de BEN-principes. Bijna-energie-neutraal bouwen, biedt voor u niets dan voordelen! Dankzij BEN-bouwen, bespaart u energie voor de verwarming, het warm water, de ventilatie en de koeling van uw woning. Bovendien ontvangt u als BEN-bouwer, dankzij deze energiebesparende en milieuvriendelijke maatregelen, vaak een aantal mooie premies.


Garanties Nieuwbouw:
•           begeleiding van voorontwerp tot definitieve oplevering
•           uitvoering volgens uw wensen en uw budget
•           transparant en vooraf bepaald bouwproces
•           strikte en betrouwbare timing
•           enkel duurzame en kwalitatieve materialen
•           permanente opvolging en rapportering van de werken
•           één persoonlijke projectleider voor uw project
•           E-peil tot <30 en lager volgens het 'economisch optimum'
•           sterke financiële uitvoeringsgaranties via bankwaarborg en
            10-jarige aansprakelijkheid volgens de Wet-Breyne
Van Houtven NieuwbouwprojectenVan Houtven NieuwbouwprojectenVan Houtven Nieuwbouwprojecten

 

Hoe verloopt het Van Houtven bouwproces bij Nieuwbouw ?

 • 1. Uw visie op uw bouwplannen Open or Close

  Een eerste kennismakingsgesprek geeft ons een beeld van uw wensen en behoeften::

  • Welke stijl spreekt u aan?
  • Welk bouwconcept heeft u voor ogen?
  • Welke budgettaire vereisten zijn er?


  Tijdens deze brainstormsessie adviseren en begeleiden wij u met behulp van fotomateriaal, plannen en voorbeelden van realisaties. Zo krijgt u een beeld van de verschillende mogelijkheden die aansluiten op uw visie voor wat betreft de inplanting en de oriëntatie van uw toekomstige woning, de ecologische en energiezuinige technieken, de indeling van de ruimten en het aantal kamers, de te gebruiken materialen, enz.

 • 2. Uw persoonlijke bouwstudie op maat met aandacht voor energiezuinige maatregelen Open or Close

  Na dit eerste boeiende en vrijblijvende overleg volgt de opmaak van uw persoonlijke bouwstudie op maat. Hoeveel dit bedraagt, verschilt van project tot project en wordt steeds vooraf schriftelijk vastgelegd. Deze bouwstudie omvat:

  • De grondige uitwerking van het voorontwerp van uw bouwproject door een architect, gebaseerd op de besprekingen tijdens het kennismakingsgesprek..
  • Een prijsbepaling opgemaakt door ons studiebureau volgens de door u gewenste (speciale) technieken met betrekking tot elektriciteit, verwarming, keuken en sanitair, alsook ventilatie, energiebesparende en milieuvriendelijke maatregelen (BEN-principes) en de wettelijk geldende EPB-normen. Meer info vindt u op www.energiesparen.be
  • Het opstellen van een bouwprogramma waarbij rekening wordt gehouden met het budget en de handelswaarden in overleg met u, de bouwheer.
  • Ontwerp van het keukenmeubilair, de ventilatie, e.a.


  Zodra deze studie is afgewerkt, volgt een nieuwe gespreksronde, samen met de architect, waarbij alles grondig wordt besproken.

 • 3. Uw bouwovereenkomst met Van Houtven Open or Close

  Na uw goedkeuring van het voorontwerp en de bouwstudie, de materialen en het prijsbestek, kunnen we een bouwovereenkomst afsluiten. Dit samenwerkingsakkoord is gebaseerd op de wet Breyne en omvat een duidelijk en transparant lastenkohier, een prijszetting en een planning van de werken. Nu kunnen we overgaan tot de volgende stap nl. het opmaken van het volledig bouwdossier voor de bouwaanvraag.

 • 4. Uw persoonlijke projectleider voor, tijdens en na de werken Open or Close

  Uw persoonlijke projectleider wordt continu bijgestaan door het Van Houtven-team.
  Als uw projectleider: 

  • Is hij verantwoordelijk voor uw volledig bouwproject.
  • Fungeert hij als enig contact- en aanspreekpunt voor, tijdens en na de uitvoering van de werken.
  • Begeleidt hij u bij het kiezen van de materialen, de uitvoering van technieken, aanvragen van nutsvoorzieningen, enz.
  • Adviseert hij u met kennis van zaken over alle bouw-gerelateerde onderwerpen van uw project.
  • Zorgt hij voor een strikte planning en opvolging van de uit te voeren werken


  Op die manier kan u zorgeloos genieten van de bouw van uw droomproject en wordt bouwen een plezier.

 • 5. Uw nieuwbouwproject gerealiseerd Open or Close

  Nadat uw bouwproject is voltooid, kan het voorlopig opgeleverd worden. Van Houtven controleert samen met u of alle werken volgens afspraak werden afgerond en het ‘proces-verbaal’ van de voorlopige oplevering wordt dan opgemaakt. Hier start ook onze 10-jarige aansprakelijkheidsprocedure voor de gerealiseerde werken. In afwachting van de definitieve oplevering blijft uw projectleider en het Van Houtven-team tot uw dienst. Ondertussen kunt u uw nieuwe woning in gebruik nemen en volop genieten van uw exclusieve droomhuis. Binnen het jaar vanaf de voorlopige oplevering, volgt de definitieve oplevering.

 • 6. Uw financiële garantie Open or Close

  Bij Van Houtven zijn ook de financiële garanties ijzersterk:

  • Voor de aanvang van de werken leggen we de prijs en de vooropgestelde afleveringsdatum vast.
  • Tijdens de ganse bouwingperiode sluiten wij een ABR-verzekering af, die alle mogelijke bouwrisico’s dekt.
  • U geniet een financiële borgstelling van 100%.
  • Wij voorzien een 10-jarige aansprakelijkheid zoals de wet Breyne voorschrijft.
  • Van Houtven is lid van de Confederatie Bouw.


  Voor meer gedetailleerde informatie over onze financiële garanties, kunt u ook steeds terecht bij onze bankinstelling BNP Paribas Fortis.