"Een duurzame renovatie is pas echt geslaagd indien het esthetische en architecturale aspect geïntegreerd wordt in het structurele en energetische concept."

Projectmanager renovatie Van Houtven NV
 

Van Houtven biedt u totaal-renovatie, waarbij wij instaan voor het ganse bouwproces van A tot Z – van begin tot einde. Wij zorgen voor een gestructureerde aanpak, met een gedetailleerd draaiboek, een stap voor stap begeleiding,... zodat het eindresultaat beantwoordt aan uw wensen. Ook voor de uitvoering van onze renovatieprojecten hanteren wij hoge normen

Renovatie is zeer complex, omdat je ook rekening moet houden met bestaande structuren, oude materialen en bouwstijlen,... Sommige gebouwen zijn bovendien geklasseerd en/of moeten voldoen aan specifieke gemeentelijke bouwverordeningen. Het is immers de bedoeling dat een renovatie naadloos opgaat in de bestaande architectuur en het algemene uitzicht van de woning ten goede komt.
Bij Van Houtven werd reeds in 1995 een aparte divisie opgericht met specialisten-renovatie, die op iedere renovatie, in om het even welke stijl, een gepast antwoord kunnen geven.
Of het nu gaat over het volledig renoveren van een woning, of het ombouwen van een hoeve, een oude schuur of noem maar op, ons team beschikt over hoogstaande kwaliteiten en realiseerde reeds verschillende exclusieve en complexe projecten.
 
Voorziet u binnenkort een renovatie? Neem dan zeker contact op! Wij bespreken en verwezenlijken graag, samen met u, uw droomproject.

Garanties Renovatie:

 • persoonlijke verbouwstudie op maat
 • 3D-voorontwerp en simulatie van het resultaat
 • binnenhuisarchitect ter uwer beschikking
 • uitvoering volgens uw wensen en uw budget
 • een transparant en voorspelbaar verbouwproces
 • een strikte en betrouwbare timing
 • enkel duurzame en kwalitatieve materialen
 • permanente opvolging en rapportering van de werken
 • één persoonlijke projectleider voor uw project
 • structureel energetisch concept volgens het 'economisch optimum'
 • ijzersterke financiële uitvoeringsgaranties via bankwaarborg en 10-jarige aansprakelijkheid volgens de Wet-Breyne
 • uw werf verzekerd met een All-Risk (ABR) polis
Van Houtven Nieuwbouwprojecten
Klik hier om ons te contacteren

Van Houtven Nieuwbouwprojecten

 

Hoe verloopt het Van Houtven bouwproces bij Renovatie ?

 • 1 Uw verbouwplannen onder de loep Open or Close

  Tijdens een eerste kennismakingsgesprek gaan we uw verbouwplannen uitvoerig bespreken, waarbij de volgende zaken aan bod komen:

  • Wat zijn uw wensen en ideeën?
  • Zijn uw plannen technisch haalbaar?
  • Welke stijl hebt u voor ogen?
  • Welk budget wenst u te besteden?


  Hierbij wordt het te verbouwen pand samen met u bezocht en worden de bestaande plannen van het pand (indien die er zijn) grondig bestudeerd. Speciale aandacht gaat hierbij naar de mogelijkheden qua vormgeving, materiaalkeuze, budget en termijnen. Na deze eerste kennismaking en vrijblijvende bespreking van uw project kunnen wij u binnen een termijn van maximaal 3 weken, een realistische prijsraming meedelen - eventueel aangevuld met een uitgewerkt concept.

 • 2 Uw persoonlijke verbouwstudie op maat Open or Close

  Nadat we uw verbouwplannen grondig hebben doorgenomen en uitvoerig met u hebben besproken, volgt de opmaak van uw 'persoonlijke verbouwstudie op maat'. Hoeveel dit bedraagt, verschilt van project tot project en wordt steeds vooraf schriftelijk vastgelegd. Deze verbouwstudie omvat:

  • Het bepalen van de huidige toestand via de bestaande plannen. Indien er geen plannen voorhanden zijn van het te verbouwen pand, zorgt Van Houtven voor een volledige opmeting.
  • Een fotoreportage van de bestaande situatie
  • Al naargelang het project, voorzien wij de opmaak van een 3D-voorontwerp op basis van de eerder gevoerde besprekingen. Op die manier krijgt u een heel waarheidsgetrouw beeld van het vooropgestelde resultaat.
  • Het inwinnen van advies en prijsramingen, bij verschillende gespecialiseerde leveranciers, met betrekking tot het uitvoeren van speciale technieken zoals voor stabiliteit, vochtbestrijding, … 
  • Een prijsbepaling volgens de gewenste afwerkingsgraad en materiaalkeuze, rekening houdend met speciale technieken omtrent elektriciteit, verwarming, keuken en sanitair alsook qua ventilatie, energiebesparende en milieuvriendelijke maatregelen en de wettelijk geldende EPB-normen.
  • Een programmavoorstel van de verbouw- en renovatiewerken qua planning en opvolging van de werken.


  Deze persoonlijke verbouwstudie en bijhorende prijzetting wordt uitgebreid met u besproken tijdens een volgend overlegmoment.

 • 3 Uw verbouwovereenkomst met Van Houtven. Open or Close

  Wanneer u beslist om met ons samen te werken, sluiten we een verbouwovereenkomst af. Hierbij wordt een duidelijk en transparant lastenkohier opgemaakt en wordt er een haalbare planning van werkzaamheden voorgesteld. Ondertussen worden eventuele wijzigingen aan het voorontwerp aangebracht en de nodige uitvoeringstechnieken gepland. Indien er een bouwaanvraag moet ingediend worden, maken we pas na uw definitieve goedkeuring het volledig bouwdossier op. Eventueel kunnen wij ook zorgen voor de bouwaanvraag via een nader te bepalen architect.

 • 4 Uw persoonlijke projectleider voor, tijdens en na de werken Open or Close

  Uw persoonlijke projectleider wordt continu bijgestaan door het Van Houtven-team.
  Als uw projectleider:

  • Is hij verantwoordelijk voor uw volledig verbouwproject.
  • Fungeert hij als enig contact- en aanspreekpunt voor, tijdens en na de uitvoering van de werken.
  • Begeleidt hij u bij het kiezen van de materialen, de uitvoering van technieken, aanvragen van nutsvoorzieningen, enz.
  • Zorgt hij voor een strikte planning en opvolging van de uit te voeren werken.


  Op die manier kan u zorgeloos genieten van de bouw van uw droomproject en wordt bouwen een plezier.

 • 5 Uw verbouwings- en renovatiewerken gerealiseerd Open or Close

  Nadat alle renovatiewerken zijn uitgevoerd en voltooid, kan uw bouwproject voorlopig opgeleverd worden. Van Houtven controleert samen met u of alle werken volgens afspraak werden afgerond en het ‘proces-verbaal’ van de voorlopige oplevering wordt dan opgemaakt. Hier start ook onze 10-jarige aansprakelijkheidsprocedure voor de gerealiseerde werken. In afwachting van de definitieve oplevering blijft uw projectleider en het Van Houtven-team tot uw dienst. Ondertussen kunt u uw nieuwe woonomgeving in gebruik nemen en volop genieten van uw exclusieve droomhuis. Binnen het jaar vanaf de voorlopige oplevering, volgt de definitieve oplevering.

 • 6 Uw financiële garantie Open or Close

  Bij Van Houtven zijn ook de financiële garanties ijzersterk:

  • Voor de aanvang van de werken leggen we de prijs van de uit te voeren werken en de vooropgestelde afleveringsdatum vast.
  • Tijdens de ganse verbouwingsperiode sluiten wij een ABR-verzekering af, die alle mogelijke bouwrisico’s dekt.
  • U geniet een financiële borgstelling van 100%
  • Wij voorzien een 10-jarige aansprakelijkheid zoals de wet Breyne voorschrijft.
  • Van Houtven is ook lid van de Confederatie Bouw.


  Voor meer gedetailleerde informatie over onze financiële garanties, kunt u ook steeds terecht bij onze bankinstelling BNP Paribas Fortis.

 • Familie Hughe Zemst voor resultaat Familie Hughe Zemst Na resultaat
 • Familie Hughe Zemst voor resultaat Familie Hughe Zemst Na resultaat
 • Familie Hughe Zemst voor resultaat Familie Hughe Zemst Na resultaat
 • Familie Hughe Zemst voor resultaat Familie Hughe Zemst Na resultaat
 • Familie Hughe Zemst voor resultaat Familie Hughe Zemst Na resultaat
 • Familie Hughe Zemst voor resultaat Familie Hughe Zemst Na resultaat
 • Familie Hughe Zemst voor resultaat Familie Hughe Zemst Na resultaat